Imp­resum

Odgo­vorno lice
GU-Građevinski okovi d.o.o.
Donja Gol­u­nija bb.
72230 Žepče

Tel.:         +387 32 684 400
Tele­faks:  +387 32 694 405
E-pošta:   info(at)g-u.ba

Direktor
Nezir Bijedic