Εγγραφή

Επιθυμητές εφαρμογές:

Διαδικτυακό σύστημα διαμόρφωσης προϊόντων για τον εντοπισμό, τη σύνταξη προσφορών και την παραγγελία σετ μηχανισμών και λιστών ανταλλακτικών για τους τομείς παράθυρα, πόρτες και συστήματα εισόδου.

Customer Information System (CIS) – Σύστημα πληροφοριών πελατών: Online σύστημα παραγγελιών, σύνταξη παραγγελιών και προσφορών, αρχείο τιμολογίων, κατάλογος προϊόντων.

MasterKeySystem (MKS) – Πλατφόρμα σχεδιασμού και παραγγελίας συστημάτων master key καθώς και μεταγενέστερων παραγγελιών κλειδιών και επεκτάσεων συστημάτων master key.

Στοιχεία χρήστη

i