Δήλωση Υπευθύνου

 

Η GU HELLAS A.E., Ιωνίας 11 & Ολύμπου, 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονικης αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας και των ενδιαφερόμενων και τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται τα καταγεγραμμένα δεδομένα.

Στην παρακάτω δήλωση παρέχεται μια σύνοψη για τον τρόπο που η
GU HELLAS A.E. εξασφαλίζει αυτή την προστασία και ποια είδη δεδομένων συλλέγονται για ποιον σκοπό. Ο χρήστης δηλώνει εκτός αυτού ότι συμφωνεί με την απαραίτητη χρήση των δεδομένων και ενημερώνεται για τα δικαιώματά του.

 

1.    Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα, τα οποία μπορούν να συσχετιστούν προσωπικά με τον χρήστη, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

2.    Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος σύμφ. με το άρθρο 4 παρ. 7 του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) με την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων είναι η GU HELLAS A.E., Ιωνίας 11 & Ολύμπου,  570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:

Datenschutzbeauftragter
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge          
Johann-Maus-Str.
3
D-71254 Ditzingen
Τηλέφωνο +49 7156 301-660
Φαξ +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

 

3.   Ασφάλεια δεδομένων

Η GU HELLAS A.E. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια και κατάχρηση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για παράδειγμα σε ένα ασφαλές εταιρικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μεταδίδονται, στην έκταση που είναι εφικτό, μέσω πιστοποιητικού
SSL κωδικοποιημένες μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

 

4.    Επεξεργασία δεδομένων

Όταν χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο www. www.g-u.com ή www.g-u.de, οι διακομιστές της GU HELLAS A.E. αποθηκεύουν κατά κανόνα για τον σκοπό της ασφάλειας των συστημάτων προσωρινά (η σχετική νομοθεσία είναι το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ του ελληνικού νόμου προστασίας δεδομένων – Ν.2472/1997):

 • τα στοιχεία σύνδεσης του ερωτώντος υπολογιστή (διεύθυνση IP),
 • τα στοιχεία αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης και του είδους του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται
 • τις ιστοσελίδες, που οι χρήστες επισκέπτονται στην GU HELLAS A.E.,
 • την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης

Πέραν αυτών, δεν καταγράφονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση email, εκτός και εάν τα στοιχεία αυτά δηλωθούν εθελοντικά από τους χρήστες, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, ενός ερωτηματολογίου, ενός διαγωνισμού, για μια σύμβαση ή μια ερώτηση για ενημέρωση. Η GU HELLAS A.E. δεν μπορεί να αντιστοιχίσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα. Δεν πραγματοποιείται συσχετισμός των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων, ενώ επιπρόσθετα, τα δεδομένα διαγράφονται μετά από μια στατιστική αξιολόγηση.

Η
GU HELLAS A.E. καταγράφει και αποθηκεύει πέραν αυτών όλες τις πληροφορίες, τις οποίες καταχωρούν οι χρήστες στον ιστότοπο ή μεταφέρουν με άλλον τρόπο στην GU HELLAS A.E.. Αυτά τα δεδομένα είναι π.χ.:

 • Δεδομένα προσφορών
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Δεδομένα υπολογισμού
 • καθώς και δεδομένα γενικής φύσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται στη διάθεση της GU HELLAS A.E. από τους χρήστες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων και για την εκπλήρωση των επιθυμιών και των απαιτήσεων των χρηστών, δηλαδή κατά κανόνα για την προετοιμασία και τη διεκπεραίωση συμβολαίων, για τις παραδόσεις και την παροχή υπηρεσιών, για τη διεκπεραίωση πληρωμών και για τους απαραίτητους ελέγχους καθώς και για τη διευκόλυνση της παραγγελίας ή/και κράτησης με την τήρηση ενός λογαριασμού χρήστη ή για την απάντηση σε μια ερώτηση.

Πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την
GU HELLAS A.E. επίσης για τη βελτίωση των www.g-u.com ή/και www.g-u.de, την πρόληψη της κατάχρησης και της απάτης ή της αποκάλυψής τους ή για την παροχή της δυνατότητας σε τρίτους για την παροχή τεχνικών, λογιστικών ή άλλων υπηρεσιών για την GU HELLAS A.E..

Μόνο εφόσον ο χρήστης έχει παράσχει εκ των προτέρων μια συγκατάθεση ή/και εφόσον – στην έκταση που προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία – δεν έχει εκφραστεί αντίρρηση, η GU HELLAS A.E. χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για δημοσκοπήσεις σχετιζόμενες με προϊόντα και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μια παραχώρηση ή άλλη κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο στην παρακάτω περιγραφόμενη έκταση:

 • Όταν μια παραχώρηση είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του συμβολαίου
 • Όταν ο χρήστης έχει αποδεχθεί ρητά κάτι τέτοιο

Ανώνυμα δεδομένα (στα οποία δεν είναι δυνατή μια αντιστοίχιση με συγκεκριμένο πρόσωπο) επιτρέπεται να αξιολογούνται από την GU HELLAS A.E. για στατιστικούς σκοπούς και να παραχωρούνται και σε τρίτους.

 

5.    Δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης έχει απέναντί μας τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν:

 • δικαίωμα για ενημέρωση,
 • δικαίωμα για διόρθωση ή διαγραφή,
 • δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
 • δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων.


Ο χρήστης έχει επιπρόσθετα το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονα σε μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς. Μια αρμόδια αρχή είναι: Ο υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων και για την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ελλάδα είναι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Εάν ο χρήστης έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του, μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια εναντίωση επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού ο χρήστης την υποβάλλει σε εμάς.

Στην έκταση που βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων, μπορούν οι χρήστες να υποβάλλουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία. Αυτή είναι η περίπτωση, όταν η επεξεργασία δεν απαιτείται ιδίως για την εκπλήρωση μιας σύμβασης με τους χρήστες, γεγονός που παρουσιάζεται από εμάς κάθε φορά στην παρακάτω περιγραφή των λειτουργιών. Σε περίπτωση άσκησης μιας τέτοιας εναντίωσης σας παρακαλούμε για την παρουσίαση των λόγων, για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τον δικό μας τρόπο. Σε περίπτωση μιας αιτιολογημένης εναντίωσης ελέγχουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε παρουσιάζουμε τους υποχρεωτικούς, άξιους για προστασία λόγους, βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Οι χρήστες μπορούν φυσικά να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων. Για την εναντίωση σε διαφημίσεις, οι χρήστες μπορούν να μας ενημερώσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
datenschutz@g-u.de ή info@guhellas.gr

 

6.    Διάρκεια, για την οποία αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα

Το κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο ορίζουμε τη διάρκεια της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, είναι η εκάστοτε προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία τήρησης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή τη δρομολόγηση της σύμβασης.7.  Νομοθετικές ή συμβατικές διατάξεις για τη διάθεση προσωπικών δεδομένων

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων προβλέπεται εν μέρει νομοθετικά, π.χ. φορολογικές διατάξεις, ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικούς όρους (π.χ. στοιχεία για τον συμβαλλόμενο). Εκτός αυτού, μπορεί να είναι απαραίτητο για τη σύναψη μιας σύμβασης, να θέσει ένα πρόσωπο στη διάθεσή μας προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούν από εμάς. Αυτό το πρόσωπο είναι για παράδειγμα υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεσή μας προσωπικά δεδομένα, όταν η επιχείρησή μας συνάπτει με αυτό μια σύμβαση. Η μη διάθεση των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πριν από τη διάθεση προσωπικών δεδομένων από το πρόσωπο αυτό, πρέπει να απευθυνθεί αυτό το πρόσωπο σε κάποιον από τους συνεργάτες μας. Ο συνεργάτης ενημερώνει το πρόσωπο κατά περίπτωση, εάν η διάθεση των προσωπικών δεδομένων προβλέπεται από τη νομοθεσία ή συμβατικά ή εάν απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των προσωπικών δεδομένων και ποιες συνέπειες θα είχε η μη διάθεση των προσωπικών δεδομένων.

 

8.  Ύπαρξη μια αυτοματοποιημένη εύρεσης απόφασης

 Δεν πραγματοποιείται μια αυτοματοποιημένη εύρεση απόφασης ή δημιουργία προφίλ.

 

9. Cookies

Ο ιστότοπος www.g-u.de και www.g-u.com χρησιμοποιεί σε πολλά σημεία αρχεία "Cookies". Χρησιμεύουν στη φιλικότερη προς τον χρήστη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαμόρφωση του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη όταν επισκεφθεί ξανά τη σελίδα. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή. Τα περισσότερα Cookies που χρησιμοποιούνται από την GU HELLAS A.E. είναι τα λεγόμενα "Cookies περιόδου λειτουργίας". Αυτά αποθηκεύουν το λεγόμενο ID περιόδου λειτουργίας, με το οποίο είναι δυνατή η αντιστοίχιση διαφόρων ερωτημάτων του προγράμματος περιήγησης της κοινής περιόδου λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναγνωριστεί ξανά ο υπολογιστής, όταν ο χρήστης επιστρέψει στον ιστότοπό μας. Διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψης.

Η
GU HELLAS A.E. χρησιμοποιεί από την άλλη "μόνιμα Cookies", για αποθήκευση πληροφοριών για τους χρήστες, οι οποίοι επισκέπτονται επαναλαμβανόμενα την ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ιδανική καθοδήγηση των χρηστών ενώ παρέχεται στους χρήστες, που επισκέπτονται ξανά τον ιστότοπο, μια κατά το δυνατόν ποικιλόμορφη διαδικτυακή σελίδα και νέα περιεχόμενα, όταν είναι διαθέσιμα. Το περιεχόμενο ενός μόνιμου Cookie περιορίζεται σε έναν αριθμό αναγνώρισης. Δεν αποθηκεύεται το όνομα, η διεύθυνση ΙΡ κτλ. Τα Cookie χρησιμεύουν στη φιλικότερη προς τον χρήστη και αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της διαδικτυακής παρουσίας στο σύνολό της. Χρησιμοποιούμε Cookies, για να μπορούμε να ταυτοποιούμε τον χρήστη για επόμενες επισκέψεις, εάν διαθέτει λογαριασμό σε εμάς. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε οι χρήστες να συνδέονται εκ νέου σε κάθε επίσκεψη με το πρόγραμμα περιήγησης.
Η χρήση της σελίδας είναι δυνατή και χωρίς
Cookies. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν στο πρόγραμμα περιήγησης την αποθήκευση Cookies, να την περιορίσουν σε συγκεκριμένους ιστοτόπους ή να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησης έτσι, ώστε να ενημερώνονται μόλις αποσταλεί ένα Cookie. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαγράψουν τα Cookies από τον σκληρό δίσκο. Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και π.χ. να απορρίψουν την αποδοχή Third-Party-Cookies ή όλων των Cookies. Ενημερώνουμε τους χρήστες, ότι ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Σε αυτή την περίπτωση είναι ιδίως δυνατή μόνο μια περιορισμένη απεικόνιση της σελίδας και με περιορισμένη καθοδήγηση του χρήστη.

 

10. Υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics

 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου εκ μέρους του χρήστη. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το αρχείο cookie για την χρήση αυτού του ιστοτόπου εκ μέρους σας αποστέλλονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται.

Στην περίπτωση της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης διευθύνσεων ΙΡ σε αυτόν τον ιστότοπο, η
Google εξαιρεί ωστόσο ένα μέρος της διεύθυνσης IP εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών για τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διεύθυνση IP αποστέλλεται ως πλήρης σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου και πραγματοποιείται τελικά η εξαίρεση ενός μέρους της διεύθυνσης. Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων ΙΡ είναι ενεργή σε αυτόν τον ιστότοπο. Με εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί την χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους σας, να συντάσσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την χρήση του ιστοτόπου και την χρήση του διαδικτύου.

Η διεύθυνση ΙΡ που αποστέλλεται από τον
browser σας στα πλαίσια του Google Analytics δεν συσχετίζεται από την Google με άλλα δεδομένα. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των αρχείων cookie ρυθμίζοντας ανάλογα τον browser που χρησιμοποιούν. Σας ενημερώνουμε όμως ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πλήρη έκταση όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Πέραν αυτού, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την καταγραφή των δεδομένων (συμπερ. της διεύθυνσης ΙΡ) που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με την χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους τους στη Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το browser-plugin που θα βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
tools.google.com/dlpage/gaoptoutΕναλλακτικά στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης (Browser-Add-On) ή εντός προγραμμάτων περιήγησης κινητών συσκευών, ισχύει ο ακόλουθος σύνδεσμος Google Analytics Ορισμός Google Analytics Opt-Out-Cookie Ορισμός για μελλοντική αποτροπή της καταγραφής μέσω Google Analytics εντός αυτού του ιστοτόπου (ο αποκλεισμός - Opt Out - λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτό το Domain). Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύεται ένα αρχείο cookie αποκλεισμού (Opt-Out-Cookie) στη συσκευή σας. Όταν οι χρήστες διαγράψουν αυτά τα Cookies από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να κάνουν εκ νέου κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο. Η νομοθεσία για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ψηφ. f του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα διαγράφονται μετά από 14 μήνες.

 

10a. Google MapsO

ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Maps API, για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση Google Maps, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα για τη χρήση των λειτουργιών Maps από επισκέπτες των ιστοτόπων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τη Google μπορεί να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Υποδείξεις προστασίας δεδομένων της Google. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα, να πραγματοποιήσετε το κέντρο προστασίας δεδομένων ρυθμίσεις, έτσι ώστε τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης του Google Maps στη διεύθυνση "Όροι χρήσης Google Maps"

 

11. YouTube

 Η σελίδα μας χρησιμοποιεί για την ενσωμάτωση βίντεο τον πάροχο YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, εκπροσωπούμενο από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Συνήθως, ήδη με το άνοιγμα μιας σελίδας με ενσωματωμένα βίντεο αποστέλλεται η διεύθυνση ΙΡ σας στη YouTube και εγκαθίστανται Cookies στον υπολογιστή σας. Τα βίντεο YouTube που χρησιμοποιούνται ωστόσο στη σελίδα μας είναι συνδεδεμένα με τη διευρυμένη μονάδα προστασίας δεδομένων (σε αυτή την περίπτωση, η YouTube επικοινωνεί μεν με την υπηρεσία Double Klick της Google, όμως, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google, δεν αξιολογούνται προσωπικά δεδομένα). Όταν κάνετε κλικ στο βίντεο, η διεύθυνση IP σας μεταδίδεται στη YouTube και η YouTube μαθαίνει, ότι έχετε δει το βίντεο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο YouTube, γίνεται επίσης αντιστοίχιση αυτής της πληροφορία στον λογαριασμό χρήστη σας (μπορείτε να το αποτρέψετε, εάν αποσυνδεθείτε από το YouTube πριν ανοίξετε το βίντεο). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της YouTube στη διεύθυνση www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης για τη χρήση χρησιμοποιείται η υπηρεσία DoubleClick της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Η υπηρεσία Doubleclick χρησιμοποιεί Cookies, για να παρουσιάζει στον χρήστη σχετικές διαφημίσεις. Στο πρόγραμμα περιήγησης εκχωρείται ένας ψευδωνυμοποιημένος αριθμός αναγνώρισης (ID), για να ελέγχεται ποιες διαφημίσεις έχουν εμφανιστεί σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και ποιες διαφημίσεις έχετε ανοίξει. Τα Cookies δεν περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Η χρήση των DoubleClick-Cookies καθιστά μόνο δυνατή την εμφάνιση διαφημίσεων βάσει προηγούμενων επισκέψεων στις δικές μας ή σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα αρχεία cookie αποστέλλονται από τη Google για αξιολόγηση σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται. Η μετάδοση των δεδομένων από τη Google σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο βάσει νομικών διατάξεων ή στα πλαίσια της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των Cookies με σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης ( Διαχείριση Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ). Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε πλήρη έκταση όλες τις λειτουργίες των ιστοτόπων μας. Με τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων οι χρήστες επιλέγουν, ποιες διαφημίσεις Google θα βλέπουν. Εκτός αυτού, μπορούν να απενεργοποιήσουν την προσωποποίηση των διαφημίσεων. Ακόμη και στην περίπτωση μιας απενεργοποίησης της προσωποποίησης των διαφημίσεων, ενδέχεται να εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις βάσει παραγόντων όπως την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση, που απορρέει από τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης καθώς και τους πρόσφατους όρους αναζήτησης. Μπορείτε να διαχειρίζεστε επίσης τα Cookies πολλών εταιριών, που χρησιμοποιούνται για την online διαφήμιση. Χρησιμοποιήστε για αυτόν τον σκοπό τα αντίστοιχα εργαλεία χρηστών, που δημιουργούνται στα πλαίσια προγραμμάτων αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, π.χ. την σελίδα στις ΗΠΑ aboutads.info choices ή τη σελίδα στην ΕΕ Your Online Choices.Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων παρέχει η Google στην ακόλουθη σελίδα: policies.google.com/privacy/partners

 

12. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν οι πελάτες θέλουν να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο που παρέχεται στην ιστοσελίδα, η GU HELLAS A.E. χρειάζεται μια διεύθυνση e-mail καθώς και πληροφορίες, που επιτρέπουν τον έλεγχο, ότι ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail συμφωνεί με τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου (μέθοδος Double-Opt-In). Κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο αποθηκεύουμε πέραν αυτού τη διεύθυνση ΙΡ που εκχωρείται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο πρόσωπο τη στιγμή της εγγραφής καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορούμε να τεκμηριώσουμε (πιθανή) κατάχρηση της διεύθυνση e-mail κάποιου προσώπου αργότερα και χρησιμεύει επομένως στη νομική εξασφάλιση του υπεύθυνου για την επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια μιας εγγραφής για το ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Εκτός αυτού, θα μπορούν να ενημερώνονται οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μέσω e-mail, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή απαιτείται μια σχετική εγγραφή, όπως θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση τροποποιήσεων στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ή τροποποίησης των τεχνικών δεδομένων. Δεν πραγματοποιείται παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου σε τρίτους, με εξαίρεση τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας, INXMAIL. Με τον πάροχο Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg, e-mail: info@inxmail.de, Web: www.inxmail.de , τηλέφωνο: +49 761 296979-0, φαξ: +49 761 296979-9 έχουμε συνάψει μια σύμβαση επεξεργασίας εντολών. Μέσω επιμέρους λειτουργιών του ενημερωτικού μας δελτίου μπορούμε κατά κανόνα να κατανοούμε αυτοματοποιημένα ποια περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου μας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους πελάτες μας, ποια e-mail ανοίγουν και σε ποιον σύνδεσμο κάνουν κλικ. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα αυτών των ψευδωνυμοποιημένων αξιολογήσεων αποκλειστικά για τον σκοπό της βελτίωσης της προσφοράς μας. Δεν πραγματοποιείται αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων με συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην ψευδωνυμοποιημένη αξιολόγηση των δεδομένων σας για τη βελτίωση της προσφοράς με ένα σύντομο γραπτό μήνυμα στις παρακάτω αναφερόμενες διευθύνσεις. Υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής του ενημερωτικού δελτίου. Το πρόσωπο που μας παρείχε τη συναίνεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει τη συναίνεση. Για τον σκοπό της ακύρωσης της συναίνεσης υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ένας σχετικός σύνδεσμος. Εκτός αυτού, υπάρχει επίσης ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα απευθείας αποσύνδεσης στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας της αποστολής ενημερωτικών δελτίων ή γνωστοποίησης αυτής της επιθυμίας με άλλον τρόπο στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

13.    Πρόσθετες πληροφορίες

Ο χρήστης γνωρίζει ότι, με το τωρινό επίπεδο της τεχνολογίας, η προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να διασφαλιστεί ακόμη σε όλο το εύρος. Ο χρήστης φροντίζει συνεπώς για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδει ο ίδιος στο διαδίκτυο.
Η εμπιστοσύνη των χρηστών είναι πολύ σημαντική για την
GU HELLAS A.E..

Η GU HELLAS A.E. σας παρέχει επομένως ευχαρίστως απαντήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, οι οποίες δεν απαντήθηκαν σε αυτή τη δήλωση περί προστασίας δεδομένων ή εάν χρήστες επιθυμούν βαθύτερες, μέχρι κάποιο βαθμό, πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται ανά πάσα στιγμή στην ακόλουθη διεύθυνση email: datenschutz@g-u.de. ή info@guhellas,gr