Impressum

G-U Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznan

Tel.:     +48 61 65040-00
Fax:     +48 61 65040-01
E-Mail:
biuro@gupolska.pl

Zarząd firmy
PREZES: p. Michał Dud­ziak

Sąd Rejo­nowy w Poznaniu, XXI Wyd­ział Gos­podarczy Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego KRS 0000082285
NIP 782-00-68-147
NIP UE PL7820068147
Wys. kapi­tału zakł. 1.200.000 zł
REGON 630159566

Numer rachunków ban­kowych:
04 2310 0000 0210 0368 0000 0000 oraz
80 1090 1463 0000 0000 4600 2781