นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

บริษัท G-U (Thai­land) Ltd. (Gretsch­-Unitas), 1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์, ชั้น 10 ยูนิต 8, ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120 ทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้สนใจด้วยความจริงจังเป็นอย่างยิ่ง และปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีการจำหน่ายข้อมูลที่ได้รับ

คำประกาศต่อไปนี้จะนำเสนอภาพรวมว่า Gretsch­-Unitas รับประกันการปกป้องนี้อย่างไร และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากนี้ ผู้ใช้จะประกาศว่าตกลงให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็น และจะได้รับแจ้งสิทธิ์ต่าง ๆ

1.    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นข้อมูลย่อย ๆ เกี่ยวกับสภาวะส่วนบุคคลหรือสภาวะข้อเท็จจริง ของบุคคลธรรมดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือของบุคคลที่สามารถระบุได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคล เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม หรือจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

2.    ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลคือ G-U (Thai­land) Ltd., 1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์, ชั้น 10 ยูนิต 8, ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

3.    ความปลอดภัยของข้อมูล
Gretsch­-Unitas ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและด้านการจัดการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อปกป้องมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย หรือถูกใช้งานในทางที่ผิด ข้อมูลจะถูกบันทึกในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งสาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งโดยใช้ใบรับรอง SSL ที่มีการเข้ารหัส ผ่านโปรโตคอล HTTPS

4.    การประมวลผลข้อมูล การตกลงให้ใช้
โดยปกติแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.g-u.com เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Gretsch­-Unitas จะบันทึก

 • ข้อมูลการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการสอบถาม (ที่อยู่ IP)
 • ข้อมูลการตรวจจับประเภทเบราว์เซอร์ และประเภทระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมที่ Gretsch­-Unitas
 • วันที่และระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชม

จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนอกเหนือจากนี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล นอกจากผู้ใช้จะให้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยความสมัครใจ เช่น ในขณะทำการลงทะเบียน ทำแบบสำรวจ ทำการประมูลราคา ทำสัญญา หรือสอบถามข้อมูล Gretsch­-Unitas ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ จะไม่มีการรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกหลังการประเมินทางสถิติ

นอกจากนี้ Gretsch­-Unitas จะรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกในเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ Gretsch­-Unitas ทำการถ่ายโอนด้วยวิธีอื่น ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่:

 • ข้อมูลข้อเสนอ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ข้อมูลการคำนวณ
 • และข้อมูลตามธรรมชาติทั่วไป

Gretsch­-Unitas จะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านเทคนิคของเว็บไซต์ และเพื่อตอบสนองความประสงค์และข้อกำหนดของผู้ใช้ กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดเตรียมและดำเนินการสัญญา หรือใช้เพื่อการส่งมอบและการบริการ การดำเนินการชำระเงิน และการตรวจสอบที่จำเป็น รวมทั้งเพื่อให้ทำการสั่งซื้อหรือสั่งจองได้สะดวกขึ้นโดยการใช้บัญชีผู้ใช้งาน หรือเพื่อตอบข้อสงสัย

ซึ่ง Gretsch­-Unitas auch จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง www.g-u.com ให้ดีขึ้น หรือเพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดและป้องกันการหลอกลวง หรือเปิดเผยการใช้งานในทางที่ผิดและการหลอกลวง หรือเพื่อให้บุคคลที่สามดำเนินบริการทางด้านเทคนิค โลจิสติกส์ หรือบริการอื่น ๆ สำหรับ Gretsch­-Unitas ได้ด้วยเช่นกัน

Gretsch­-Unitas มีสิทธิ์เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับตนเอง โดยผู้ใช้จะทำการตกลงอย่างชัดเจน ซึ่ง Gretsch­-Unitas จะบันทึกรายงานไว้ นอกจากนี้ Gretsch­-Unitas ยังมีสิทธิ์ติดต่อกับผู้ใช้่ผ่านทางอีเมล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.g-u.com และการสั่งซื้อออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้ตกลงให้มีการติดต่อ

Gretsch­-Unitas จะใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วยเช่นกัน หากผู้ใช้ได้แสดงความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้ หรือหากไม่มีการอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งต่อหรือการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลไปยังบุคคลที่สามด้วยวิธีอื่น จะเป็นไปตามขอบเขตที่ระบุดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เมื่อการส่งต่อข้อมูลมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสัญญา
 • เมื่อผู้ใช้แสดงความยินยอมอย่างชัดเจน

Gretsch­-Unitas ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ (ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้) เพื่อวัตถุประสงค์การประเมินทางสถิติ และเพื่อส่งต่อไปยังบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน

5.    การยกเลิกการยินยอม การลบข้อมูล
ผู้ใช้สามารถยกเลิกการยินยอมในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเมื่อใดก็ได้ หรือจะขอให้มีการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่ Gretsch­-Unitas บันทึกไว้ก็ได้ โดยให้ส่งอีเมลมาที่ Gretsch­-Unitas: info(at)g-u.co.th หากมีการยกเลิกการยินยอมในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ www.g-u.com ได้อย่างไม่จำกัดอีกต่อไป

จะดำเนินการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

 • เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการยินยอมของตนเองในการบันทึกข้อมูล
 • เมื่อไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่มีการบันทึกอีกต่อไป
 • การบันทึกข้อมูลไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายอื่น ๆ


6.    คุกกี้
เว็บไซต์ www.g-u.com มีการใช้ "คุกกี้" ในหลายจุด คุกกี้ใช้เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้และไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ทำให้สามารถตรวจพบผู้ใช้ได้อีกครั้ง โดยจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ คุกกี้ที่ Gretsch­-Unitas ใช้ส่วนใหญ่เป็นคุกกี้ประเภท "Ses­sion Coo­kies" (คุกกี้เฉพาะเซสชัน) ซึ่งจะถูกลบอย่างอัตโนมัติหลังสิ้นสุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ Gretsch­-Unitas ยังใช้ "perma­nent Coo­kies" (คุกกี้ถาวร) เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งทำให้มีการสร้างคำแนะนำผู้ใช้ และทำให้เว็บไซต์มีความหลากหลายมากที่สุดเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้ยังทำให้มีเนื้อหาใหม่ ๆ พร้อมให้บริการ เนื้อหาของคุกกี้ถาวรนั้นจำกัดอยู่ที่หมายเลขประจำตัว ชื่อ หมายเลข IP ฯลฯ จะไม่ถูกบันทึก

สามารถใช้บริการโดยไม่ใช้คุกกี้ได้เช่นกัน ผู้ใช้สามารถปิดการบันทึกคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ หรือจำกัดเฉพาะเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนทันทีที่มีการส่งคุกกี้ ผู้ใช้สามารถลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดดิสก์ได้เช่นกัน แต่ในกรณีนี้จะสามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ได้อย่างจำกัดเท่านั้น และจะมีคำแนะนำผู้ใช้ที่จำกัด

7.    บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google Inc. („Google“). Google Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่จะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์โดยคุณได้ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ จะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา และจะถูกบันทึกไว้ที่นั่น

ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานการไม่ระบุตัวตนของที่อยู่ IP บนเว็บไซต์นี้ Google จะตัดทอนที่อยู่ IP ของคุณให้สั้นลงก่อน หากเป็นที่อยู่ IP ภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือภายในประเทศอื่น ๆ ของเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ได้ลงนามข้อตกลง เฉพาะกรณียกเว้นเท่านั้นที่จะถ่ายโอนที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและตัดทอนให้สั้นลงที่นั่น การไม่ระบุตัวตนของที่อยู่ IP กำลังทำงานอยู่บนเว็บไซต์นี้ ในนามของผู้ประกอบการเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อที่จะสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อที่จะให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ประกอบการเว็บไซต์

ที่อยู่ IP ที่ส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ จาก Google คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการบันทึกคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอชี้แจงให้ทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ) ไปยัง Google และป้องกันการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดย Google ได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์จากลิงก์ต่อไปนี้:

tools.google.com/dlpage/gaoptout 

นอกจาก Add-on ของเบราว์เซอร์ หรือภายในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้
บันทึกคุกกี้การปฏิเสธเข้าร่วม Google Analytics
เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลโดย Google Analytics ภายในเว็บไซต์นี้ในอนาคต (การปฏิเสธเข้าร่วมจะใช้ได้ในเบราว์เซอร์เท่านั้นและสำหรับโดเมนนี้เท่านั้น) โดยจะมีการบันทึกคุกกี้การปฏิเสธเข้าร่วม (Opt-Out Cookie) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์นี้ คุณจะต้องคลิกที่ลิงก์นี้ใหม่


8.    สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ใช้มีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่บันทึกไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลของตนเอง ได้ที่ผู้ควบคุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและผู้รับ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการบันทึกได้ นอกจากนี้ ในบางกรณี ผู้ใช้ยังมีสิทธิ์แก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลของตนเองได้ จะมีการแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทำการขอข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่ G-U (Thai­land) Ltd., 1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์, ชั้น 10 ยูนิต 8, ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

9.    ข้อมูลอื่น ๆ
ผู้ใช้ทราบดีว่า ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ยังไม่สามารถรับประกันการคุ้มครองข้อมูลอย่างครอบคลุมได้ในขณะส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้เข้าสู่อินเตอร์เน็ต

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้มีความสำคัญต่อ Gretsch­-Unitas เป็นอย่างมาก ดังนั้น Gretsch­-Unitas จึงพร้อมกล่าวถึงและพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หากมีข้อสงสัยที่คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ไม่สามารถตอบได้ หรือหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดใดจุดหนึ่ง โปรดติดต่อทางที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ได้ทุกเวลา: info[at]g-u.co.th