การลงทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ:

ตัวกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับค้นหา สร้างข้อเสนอ และสั่งซื้อชุดอุปกรณ์รวมทั้งรายการชิ้นส่วนต่าง ๆ จากในส่วนของหน้าต่าง ประตู และระบบประตูทางเข้า

Customer Information System (CIS) – ระบบข้อมูลของลูกค้า ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ การสร้างการสั่งซื้อและการสร้างข้อเสนอ การเก็บบันทึกใบเสร็จ แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์

MasterKeySystem (MKS) – แพลตฟอร์มการวางแผนและแพลดฟอร์มการสั่งซื้อสำหรับระบบกุญแจแบบมาสเตอร์คีย์ รวมทั้งการสั่งซื้อกุญแจและส่วนขยายของระบบกุญแจแบบมาสเตอร์คีย์เพิ่มเติม

ข้อมูลผู้ใช้

i