Đăng ký

Các ứng dụng cần thiết:

Chương trình điều chỉnh cấu hình sản phẩm dựa trên Internet nhằm xác định, tạo danh sách chào hàng và đặt hàng các bộ phụ kiện và danh sách số lượng trong lĩnh vực cửa sổ, cửa ra vào và hệ thống lối vào.

Hệ thống thông tin khách hàng (CIS) – Hệ thống thông tin khách hàng: Hệ thống đặt hàng trên mạng, tạo đơn đặt hàng và danh sách chào hàng, kho lưu trữ hóa đơn, danh mục sản phẩm

Hệ thống chìa khóa thông minh (MKS) – Mẫu kế hoạch và đặt hàng các thiết bị chính cũng như các đơn hàng phụ đặt chìa khóa và các thiết bị khóa khác.

Dữ liệu người sử dụng

i